Dainavos Jaunimo centras

Jaunimo centro specialistų pagalba nuteistiems nepilnamečiams

NTIPagal 2011 m. pasirašytą VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos Jaunimo centro ir Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus – pataisos namų bendradarbiavimo sutartį įgyvendintas pirmasis psichosocialinių konsultacijų ciklas nuteistiems nepilnamečiams. Šio ciklo metu Dainavos Jaunimo centro psichologės ir socialinės darbuotojos vedė konsultacijas teigiamo vidinio potencialo, emocijų atpažinimo ir valdymo, konstruktyvių konfliktų sprendimo būdų, krizės ir jų įveikimo, adaptacijos visuomenėje, profesinio orientavimo temomis.

Dainavos Jaunimo centro psichologė Justina Stakauskaitė teigė, jog teigiamus pokyčius po užsiėmimų buvo galima pastebėti kiekvieno iš jaunuolių elgesyje. Užsiėmimų metu taikant įvairius metodus buvo stengiamasi ugdyti empatiją vienas kitam. Laikinai einanti Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus – pataisos namų direktoriaus pavaduotojos pareigas Audronė Račkauskienė pridūrė, jog Socialinės integracijos į visuomenę skyriaus jaunuoliai užsiėmimus, kuriuos vykdo Dainavos Jaunimo centro specialistės, vertina teigiamai ir palankiai.

Kaip teigia Dainavos Jaunimo centro psichologė Raimonda Petrolienė: „Susitikimai su nuteistaisiais reikalauja ypatingo atidumo, savo turimas psichologijos žinias reikia pritaikyti tiems, kurių laisvė suvaržyta, o tai nemažas iššūkis. Taigi, jaučiu, kad pati kaip specialistė stiprėju ir augu“.

Dainavos Jaunimo centro specialistės užsiėmimus vedė aštuoniems Socialinės integracijos į visuomenę skyriuje esantiems jaunuoliams, į kurį jie perkeliami, kai lieka 3 mėnesiai iki bausmės atlikimo pabaigos, lygtinio paleidimo ar lygtinio atleidimo nuo bausmės atlikimo. Užsiėmimų su jaunuoliais pobūdis ypatingas tuo, jog stengiamasi atsižvelgti į kalinčiųjų poreikius ir kalbėti jiems įdomiomis bei aktualiomis temomis, bendrauti pateikiant gyvenimiškus pavyzdžius, ugdant žmogiškąsias vertybes.

Didžioji dalis užsiėmimų buvo vesta socialinės integracijos į visuomenę skyriuje, tačiau suorganizuotas ir išvykstamasis užsiėmimas į Kauno botanikos sodą, kuriame su nuteistaisiais buvo dirbama taikant žaidimų terapijos metodą. Šiais užsiėmimais buvo siekta padidinti kalinčių jaunuolių pasitikėjimą savo jėgomis, gerinti įsisamoninimą ir jų reiškimą, išsakyti savo nuomonę bei vystyti priklausymo grupei jausmus. Be to kita ko, užsiėmimų privalumas buvo netradicinė vieta, suteikusi galimybę nuteistiesiems pakeisti aplinką.

   
© 2010 Jaunimo centras