Dainavos Jaunimo centras

Konferencija apie patyčių prevenciją

Konferencija patyciosLapkričio 8 d., Trakuose vyko projektų "I am not scared" ("Aš nebijau") ir "IT-CLEX" baigiamoji konferencija, kurioje dalyvavo ir patirtimi dalinosi socialiniai darbuotojai, psichologai, švietimo darbuotojai.

Projektu "I am not scared" (liet. "Aš nebijau) siekiama atkreipti specialistų dirbančių mokyklose, profesinio rengimo mokyklose/centruose dėmesį į priekabiavimo reiškinį, skatinti ieškoti būdų kaip tvarkytis su patyčiomis, suteikti žinių ir praktinių įgūdžių, dirbant su mokiniais, parinkti ir taikyti veiksmingiausias strategijas priekabiavimo reiškinio prevencijai.

“IT-CLEX” - tai Europos šalių iniciatyva, kuria siekiama mažinti nebaigusių mokyklos mokinių skaičių ir gerinti švietimo bei mokymo kokybę Europoje.

Pagrindinės konferencijoje nagrinėtos temos: patyčių reiškinys Lietuvoje, patyčių prevencija ir postvencija, vaiko emocijų išraiškos kontrolės modelis, bendravimas, motyvacija, Olweus programos įgyvendinimas Lietuvoje, rezultatai ir geroji praktika, Norvegų ir Islandų modelio - lanksčios prevencijos ir paramos sistemos (FPSS) taikymas ir valdymas bei praktika Lietuvoje. Renginio metu buvo pristatyta institucijų, dalyvaujančių projekte patirtis, projektų įgyvendinimo žingsniai bei rezultatai.

Konferencijoje dalyvavo VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos Jaunimo centro socialinė darbuotoja Laura Vaškevičiūtė ir psichologė Asta Blandė, kuri skaitė pranešimą "Jaunimo centras moko bendrauti kitaip". Jaunimo centro darbuotojos į konferenciją buvo pakviestos kaip ekspertės: padėjo analizuoti sudėtingus patyčių atvejus, teikė rekomendacijas jų sprendimui.

   
© 2010 Jaunimo centras