Kauno Dainavos poliklinikos Jaunimo centro ir Vaikų linijos specialistų gebėjimų stiprinimas

projektas jc logo

Paprojektis "Kauno Dainavos poliklinikos Jaunimo centro ir Vaikų linijos specialistų gebėjimų stiprinimas"

 

Daugiau nei 80 tūkstančių litų – vaikams ir jaunimui teikiamų paslaugų kokybei gerinti

Sausio 25 d. Lietuvos Respublikos vidaus ministerija, viešoji įstaiga Projektų vadybos centras ir viešoji įstaiga Kauno Dainavos poliklinika pasirašė Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schemos „Vietinės ir regioninės valdžios bei jos institucijų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas“ paprojekčio „Kauno Dainavos poliklinikos Jaunimo centro ir Vaikų linijos specialistų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo sutartį. Paramos gavėjui viešajai įstaigai Kauno Dainavos poliklinikai skirta apie 80 tūkst. litų teikiamų paslaugų vaikams ir jaunimui kokybės gerinimui. Paprojekčio tikslas - sustiprinti Dainavos poliklinikos Jaunimo centro socialinių darbuotojų ir Vaikų linijos supervizorių psichologinių gebėjimų taikymą praktikoje.

Dainavos poliklinikos Jaunimo centro specialistai mokyklinio amžiaus jaunuoliams ir jaunimui iki 25 metų padeda spręsti jiems kylančias problemas, teikia psichosocialinę pagalbą išgyvenant įvairias krizines situacijas. Tokio pobūdžio multifunkcines paslaugas vaikams bei jaunimui teikiantis centras yra vienintelis Kaune. Centre konsultuoja psichologai, socialiniai darbuotojai, šeimos gydytoja, mergaičių ginekologė bei bendruomenės slaugytoja.

Pagalbos tęstinumą užtikrina naktimis ir savaitgaliais veikianti anoniminė psichologinė pagalba telefonu, kurią nemokamai teikia Jaunimo linijos savanoriai. Planuojama, kad nuo šių metų kovo mėnesio Jaunimo centro patalpose įsikurs dar viena Vaikų linija, kuri taip pat nemokamu telefonu teiks psichologines konsultacijas vaikams. Emocinės pagalbos linijų plėtros svarba neabejotina , kadangi pagalbos telefonu poreikis 26 kartus viršija dabartines tarnybų galimybes. Kasmet pagalbą telefonu teikiančios tarnybos sulaukia apie 160 tūkst. vaikų, paauglių ir jaunuolių skambučių, iš jų - Vaikų linija 70 tūkst., Jaunimo linija – 90 tūkst.

Nuo 2000 metų Kauno Dainavos poliklinikoje veikiantis Jaunimo centras 2008-2009 metais buvo išplėtotas, jame įkurti nauji etatai. Neseniai dirbantiems specialistams būtina įgyti kuo įvairesnių žinių ir įgūdžių dirbant su jaunimu, gauti profesionalias mokančio specialisto konsultacijas, rekomendacijas bei palaikymą, prisidedant prie Jaunimo centro vykdomos veiklos. Tą užtikrins paprojekčio įgyvendinimas, kuris turės tiesioginį teigiamą poveikį Dainavos Jaunimo centro ir Vaikų linijos viešųjų paslaugų kokybei. Sustiprinti socialinių darbuotojų ir supervizorių gebėjimai gerins teikiamų paslaugų kokybę, o tai padidins psichosocialinės pagalbos ieškančių vaikų ir jaunimo pasitenkinimą gaunamomis paslaugomis bei prisidės prie galimo pavojaus sveikatai ar savižudybių tikimybės mažinimo.

Paprojektį planuojama įgyvendinti iki 2010 m. rugsėjo 30 d.

 

   
© 2010 Jaunimo centras