Bendradarbiavimo rezultatai

projektas jc logo

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schema

Vietinės ir regioninės valdžios bei jos institucijų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas

"Kauno Dainavos poliklinikos Jaunimo centro ir Vaikų linijos specialistų  gebėjimų stiprinimas"

Nuo 2010 m. pradžios iki rugsėjo mėn. pabaigos Dainavos Jaunimo centras ir Vaikų linija pasirašė Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schemos „Vietinės ir regioninės valdžios bei jos institucijų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimo" paprojektį „Kauno Dainavos poliklinikos Jaunimo centro ir Vaikų linijos specialistų gebėjimų stiprinimas".

2010 metais sausio – birželio mėn. Vaikų linijos savanoriai suteikė 43 360 konsultacijų. Kiekvienais metais psichologinės pagalbos poreikis telefonu vis didėja, dėl to labai svarbu užtikrinti konsultacijų kokybę bei tinkamai parengti pagalbą telefonu teikiančius savanorius. Suvienijus jėgas siekta įgyvendinti šiuos uždavinius ir pasiekti dar efektyvesnių rezultatų, teikiant psichologinę pagalbą telefonu.

Įgyvendinant paprojekčio tikslus Vaikų linijos supervizorės stebėdavo savanorių darbą, teikiant konsultacijas telefonu, po konsultacijų vykdavo aptarimai, diskusija bei atvejų analizė, siekiant naujų bei efektyvesnių būdų padėti besikreipiantiems pagalbos vaikams. Dar prieš pradedant konsultacijas gilintasi su kokiomis emocijomis, kokios nuotaikos savanoris ateina dirbti, kaip jis jaučiasi po budėjimų. Teikiant individualias supervizijas ilgą laiką nebudėjusiems savanoriams, padedama pasiekti tinkamą konsultavimo kokybę.

Paprojektyje dalyvaujančios Dainavos poliklinikos ir Jaunimo centro psichologės (patyrusios supervizorės) užtikrina tinkamą įgytų įgūdžių pritaikymą konsultacijų metu bei vystymą, ieškant efektyvesnių pagalbos telefonu būdų. Prireikus teiktos individualios konsultacijos paprojektyje dalyvaujančioms supervizorėms.

Apie paprojektį pasakoja Vaikų linijos savanoriai:

„Sužinojus, jog reikės dirbti su supervizorėmis, pirma mintis buvo, jog mus tikrins. Tačiau padėjus ragelį, visuomet kyla dvejonių, ar padariau viską, kad padėčiau skambinančiam vaikui. Pradėjus dirbti kartu supratau, kad labai gerai, kai situacija vertinama iš šalies, išgirstu kito nuomonę, ieškome naujų būdų, kaip galima kalbėti su skambinančiuoju. "
Vaikų linijos savanorė Indrė

„Iš pradžių bandžiau save nuteikti, kad viskas gerai. Tačiau atsiranda baimės jausmas, kad mane kritikuos. Kilo abejonių, kad nemoku dirbti. Tačiau po kelių budėjimų apsipratau, pradėjau jausti palaikymą. Dabar jaučiamas palengvėjimas. Jei anksčiau aš turėjau savyje išgyventi kilusias emocijas po sunkesnių atvejų, tai dabar aš galiu pasikalbėti. Jaučiu palengvėjimą, kai savo potyriais dalinuosi su kitu žmogumi. Dirbdama kartu su supervizorėmis prisiminiau tai, ką galbūt buvau pamiršusi. Budėjimų metu jaučiuosi ramiau, labiau pasitikiu savimi. Jaučiuosi, jog aš rūpiu ir man gali padėti. Gaila, kad projektas baigiasi..."
Vaikų linijos savanorė Ugnė

„Gerai, kai yra žmogus, su kuriuo galiu padiskutuoti. Tai paskatino galvoti: ką aš pats galiu gero padaryti, kalbėdamas su vaikais. Kai pokalbių neaptardavome, jaučiau, jog man pačiam būdavo sunkiau. Jaučiausi, jog sunkiau bendrauti su kitais, buvau išsunktas, pavargęs. Baigiantis paprojekčiui galiu pasakyti, jog jaučiu palaikymą, kai galiu pats pasikalbėti su kitu žmogumi."
Vaikų linijos savanoris Tomas

„Iš pradžių nerimavau dėl to, kas čia vyks. Pirmą kartą buvo nedrąsu, neįprasta ir keista. Man, kaip ir daugeliui, pasirodė: jeigu stebi, vadinasi iš karto vertina ir kritikuoja. Bet iš tiesų labai gerai, kai apie konsultacijas ne tik reflektuoji savyje, bet gali ir aptarti situacijas su kitu žmogumi, išgirsti kito žmogaus požiūrį į problemą. Aptarimų metu pamačiau kitas kryptis, vedant pokalbį, kalbant apie problemas. Tai labai geras dalykas emociniu atžvilgiu, kadangi aptarimas vyksta iškarto. Kai manęs paklausia: kaip aš šiandien jaučiuosi, iš karto pasijaučiu geriau. Emocinio palaikymo labai reikia kiekvienam, net ir konsultuojančiajam. Labai vertinu aptarimus, kai išėjus namo jaučiu, jog nesinešu skambučių metu išgirstų rūpesčių. Svarbiausia, kad savanoris tampa ne darbo įrankiu, o svarbiu žmogumi."
Vaikų linijos savanorė Živilė

 Bendradarbiavimo rezultatai

Lietuvos telefoninių psichologinės pagalbos tarnybų asociacijos (LTPPTA) konferencijoje - "Emocinės paramos iššūkiai ir perspektyvos" Vaikų linijos superizorės (iš kairės) Gintė Jaseliūnaitė ir Severina Vėlyvytė pristatė paprojekčio „Kauno Dainavos poliklinikos Jaunimo centro ir Vaikų linijos specialistų gebėjimų stiprinimo" rezultatus, gerinant teikiamų psichologinės pagalbos paslaugų kokybę

   
© 2010 Jaunimo centras