Paprojekčio veikla, nauda ir rezultatai

projektas jc logo

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schema
Vietinės ir regioninės valdžios bei jos institucijų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas
Paprojektis "Kauno Dainavos poliklinikos Jaunimo centro ir Vaikų linijos specialistų gebėjimų stiprinimas"

 

Beveik metus laiko trukęs Dainavos Jaunimo centro ir Vaikų linijos bendradarbiavimas atnešė puikius rezultatus, gerinant paslaugų kokybę: teikiant psichologinę pagalbą, gerinant darbuotojų įgūdžius, teikiant specialistų konsultacijas, taikant analizės metodą bei ieškant naujų alternatyvų. Rugsėjo 30 d. baigėsi paprojektis „Kauno Dainavos poliklinikos Jaunimo centro ir Vaikų linijos specialistų gebėjimų stiprinimas".

Paprojekcio veikla

Dainavos Jaunimo centro vadovė, paprojekčio vadovė Vytautė Užaitė: „Komandinio darbo principai, strategija ir efektyvi specialistų pagalba".

„Baigiantis paprojekčiui vis dažniau tekdavo išgirsti paprojekčio dalyvių planus artimiausiai ateičiai. Tai reiškia, kad praktinio mokymosi darbo vietoje idėja buvo reikšminga ir reikalinga, o taip pat - su aiškia ateitimi. Paprojekčio dėka darbuotojai mokėsi ne tik dirbti su sudėtingais atvejais, juos analizuoti, ieškoti teorinių darbo modelių, metodikų, bet ir daug dėmesio skirti sau – kaip specialistui, planuojant ir struktūruojant darbo dieną, ją dokumentuojant, skiriant laiko savo darbinės patirties reflektavimui, įsivertinimui. Visa tai be galo svarbu, teikiant psichosocialinę pagalbą, dirbant su žmonėmis, kurių problemų sprendimui būtinas specialistų nuoseklumas, susitelkimas, tinkamas profesinių gebėjimų ir įgūdžių taikymas.

Kalbant apie paslaugų teikimo kontekstą galima teigti, jog paprojekčio indėlį pajuto Jaunimo centro klientai ir Vaikų linijos savanoriai. Paprojekčio socialinių darbuotojų pastangos kuo efektyviau ir kokybiškiau organizuoti bei teikti pagalbą, suformavo komandinio darbo principus ir strategijas, o supervizorių nuolatinis darbas su savanoriais įgalino tinkamai taikyti įgytus įgūdžius konsultacijų bei supervizijų metu.

Paprojekčio vykdymas buvo didžiulis indėlis stiprinant Jaunimo centro ir Vaikų linijos specialistų įgūdžius, o tuo pačiu – puikus pavyzdys visai įstaigai, akcentuojant nuolatinio mokymosi ir tobulėjimo darbo vietoje svarbą bei reikšmę, siekiant teikti efektyvias ir kokybiškas paslaugas.

Dainavos Jaunimo centro psichologė, paprojekčio mokančioji psichologė Raimonda Petrolienė: „Pagalba suteikta tuomet, kai jos reikėjo".
„Puiku, kad buvo suteikta galimybė kelti kompetenciją tose srityse, kuriose paprojekčio dalyvėms labiausiai trūko žinių bei patirties. Socialinės darbuotojos bei supervizorės galėjo gauti reikalingų patarimų bet kuriuo momentu. Nuolatos buvo teikiamos mokančiosios psichologės konsultacijos padėjo spręsti kilusias problemas.

Paprojekčio programos lankstumas leido dirbti, atsižvelgiant į kiekvieną dieną darbe kilusius klausimus. Buvo rengiamos ne tik teorinės paskaitos, bet ir realių situacijų aptarimai, supervizijos, vyko galimų situacijų modeliavimas bei mokymasis konsultuoti, relaksacijos užsiėmimai bei filmų peržiūros.

Džiaugiuosi, kad tiek socialinės darbuotojos, tiek supervizorės aktyviai įsiliejo į vykdomą programą, noriai sėmėsi žinių, modeliavo situacijas, nesidrovėjo klausti bei prašyti patarimų. Nuolatinis pasiruošimas užsiėmimams su paprojekčio dalyvėmis pačiai leido prisiminti, gilinti bei plėsti psichologines žinias."

Dainavos poliklinikos psichologė, paprojekčio mokančioji psichologė Indrė Bukauskaitė: „Puikus komandinio darbo pavyzdys"
„Manau, kad paptrojekčio veiklų metu Jaunimo centro darbuotojos bei Vaikų linijos supervizorės įgijo daug naudingų žinių bei įgūdžių, kurie labai tiesiogiai siejasi su jų kasdieniniu darbu. Ypač didelę naudą matau tiesioginio darbo metu iškylančių klausimų bei atvejų aptarime. Tai puikus komandinio darbo pavyzdys, kuriuo merginos galės remtis ateityje.

Džiaugiuosi paprojekčio dalyvių entuziazmu, smalsumu, pareigingumu, kūrybingu, sprendimų ieškojimu, supratingu ir šiltu santykiu į besikreipiančius žmones bei kompleksišku požiūriu į sunkumus, su kuriais šie žmonės susiduria. Nors mokymuisi ir tobulėjimui vietos visada bus, manau, jog merginos pakankamai pasirengusios sėkmingai ir kokybiškai tęsti savo veiklą, o jei kils sunkumų, nepritrūks drąsos kreiptis į specialistus."

Jaunimo centro socialinė darbuotoja, paprojekčio dalyvė Dovilė Jankūnaitė: „Žinių pritaikymas praktikoje".

„Pasibaigus šiam paprojekčiui galiu tvirtai teigti, kad mano lūkesčiai buvo pateisinti su kaupu. Kaip vieną iš didžiausių paprojekčio stiprybių norėčiau įvardinti galimybę gautas teorines žinias pritaikyti darbinėje praktikoje. Mokymų metu taikyti įvairūs metodai nuo filmų peržiūros ir diskusijų iki praktinių situacijų modeliavimo, leido lengviau įsisavinti teorinę medžiagą. Konsultacijų metu kuriama aplinkos refleksija leido ne tik išspręsti sudėtingas praktinės veiklos situacijas, bet ir rasti atsakymus į kilusius klausimus, geriau bei giliau pažinti save.


Ką gavau iš šio projekto? Turimų teorinių žinių gilinimas ir naujų įgijimas, galimybė praktines žinias taikyti dirbant su klientais bei konsultavimo, aktyvaus klausymo, stebėjimo įgūdžių tobulinimas. Ateityje tikiuosi supervizijų tęstinumo, kurios itin svarbios, dirbant socialinį darbą."

Dainavos Jaunimo socialinė darbuotoja, paprojekčio dalyvė Laura Vaškevičiūtė: „Pasirinkti tinkami konsultavimo metodai"
„Konsultacijų metu socialiniam darbuotojui iškyla etinių dilemų, įvairių emocijų bei klausimų. Paprojekčio mokymai, situacijų analizė bei modeliavimas su profesionaliu psichologu suteikė psichologijos žinių ir įgūdžių. Sustiprinti įgūdžiai bei naujos žinios padeda pasirinkti tinkamus konsultavimo metodus, atliekant konsultacijas. Įgyti psichologinio konsultavimo įgūdžiai buvo taikomi per tiesioginę patirtį ir darbą su klientais. Kartu tai vertinga profesinė bei asmeninė savęs pažinimo ir komandinio darbo patirtis bei galimybė „augti" savo profesinėje veikloje."

   
© 2010 Jaunimo centras