Paprojekčio dalyviai

projektas jc logo

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schema

Vietinės ir regioninės valdžios bei jos institucijų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas

Paprojektis "Kauno Dainavos poliklinikos Jaunimo centro ir Vaikų linijos specialistų gebėjimų stiprinimas"

Paprojekčio vadovė Vytautė Užaitė

Apie paprojektį:

„Siekiame, kad tiek telefonu, tiek tiesiogiai pagalbos besikreipiantys vaikai ir paaugliai gautų profesionaliai paruoštų ir apmokytų specialistų pagalbą. Dažniausiai kreipiamasi, kai emocijos yra sukilusios ir sunkiai valdomos, kartais net nebematoma prasmės gyventi. Tikimės, kad paprojekčio specialistų apmokyti konsultantai galės ne tik suvaldyti kritines besikreipiančiųjų situacijas, teikti efektyvią pagalbą, bet ir gebėti atpažinti ar įveikti savo kaip profesionalų „perdegimo“ pavojų “ - pasakojo Dainavos Jaunimo centro ir paprojekčio vadovė Vytautė Užaitė.

 Asta Blande

Paprojekčio mokančioji psichologė

Asta Blandė

Apie save: Kiekvieną kartą, kai žmogus išsako sunkumus, su kuriais jam sunku tvarkytis, atsiranda ne viena galimybė ir sprendimai, kurie padeda viską įveikti ir tapti stipresniais. Tikiu žmogaus valios ir proto galia padaryti viską, kad jis priartėtų prie laimės

 Raimonda Petroliene2

Paprojekčio mokančioji psichologė

Raimonda Petrolienė

Apie save: Žmogaus keisti nereikia.Tiesiog, turime suteikti jam galimybę save atrasti bei pažinti.

Indre Bukauskaite2

Paprojekčio mokančioji psichologė
Indrė Bukauskaitė
Apie save: Manau, kad esminė pagalba yra tam tikromis akimirkomis būti kartu su žmogumi jo ieškojimo kelyje, atlaikant tai, ką siunčia gyvenimiškoji patirtis, padedant išgirsti save ir plačiau įvertinti esamas stiprybes ir galimybes. Paprastai tinkamiausius atsakymus jis randa pats. Tikiu didelėmis žmogaus vidinėmis galiomis ir tenka matyti daug šio tikėjimo įrodymų.

 

Apie paprojektį:
„Įpusėjus paprojekčio įgyvendinimo laikotarpui profesionalus darbas su apmokomais specialistais jau padėjo atrasti naujų problemų sprendimo būdų: pasikeitė atvejų analizės kryptys bei tikslai, pagerėjo savanorių savijauta po budėjimų, specialistams suteikiamas taip reikiamas atgalinis ryšys" - teigė Jaunimo centro ir paprojekčio mokančioji psichologė, Kauno Vaikų linijos vadovė Asta Blandė.
"Didžiausią šio paprojekčio naudą matau tame, kad skatinamas specialistų bendradarbiavimas, patenkinamas noras gilinti žinias ir tobulinti įgūdžius ne tik teoriškai, bet ir tiesioginio darbo metu susiduriant su praktiniais sunkumais. Darbuotojas nelieka vienas spręsdamas sudėtingesnius atvejus, gauna atgalinį ryšį, palaikymą, praplečiamos pagalbos galimybės, didėja specialistų motyvacija teikti savo paslaugas ir rūpintis jų kokybe" - pasakojo paprojekčio mokančioji psichologė Indrė Bukauskaitė.

Dovile Jankunaite

Paprojektyje dalyvaujanti Dainavos Jaunimo centro socialinė darbuotoja

Dovilė Jankūnaitė

Apie save: Moku išklausyti ir stengiuosi suprasti. Vertinu žmones už tai, kokie jie yra iš tikrųjų. Kiekvienas sutiktas žmogus padovanoja man dalelę savęs, tikiuosi, kad ir tu, atėjęs(-us) į Jaunimo centrą, rasi tai, kas tau reikalinga.

Laura Vaskeviciute

Paprojektyje dalyvaujanti Dainavos Jaunimo centro socialinė darbuotoja
Laura Vaškevičiūtė
Apie save: Neklauskime, kodėl esame čia, kur esame. Ir net jei patekome tarp cemento nuolaužų, nebijokime išleisti šaknis ir GYVENTI. Juk kažkam kiekvienas iš mūsų esame Žinia. Ir tik būdami tuo, kas esame, galime siųsti – tiesą, supratingumą, pažinimą, gerumą, švelnumą – į slapčiausias žmonių širdies kerteles ir kažkuriame iš jų ką nors pakeisti. Ir galbūt kiti, tai matydami patys norės taip daryti. Juk tai ir yra gyvenimo prasmė. (B. Ferrero).

 

Apie paprojektį:
„Supervizijų ir mokymų dėka tobulinami jau turimi įgūdžiai, jų metu galima atidžiai sekti savo profesinę veiklą, pasverti pasirinktas intervencijos kryptis, į profesinėje veikloje kylančius sunkumus pažvelgti iš keleto perspektyvų. Supervizijos metu kartu vyksta ir gilesnis savęs pažinimas, etinių dilemų sprendimas, emocinės būsenos normalizavimas. Manau, kad visi šie aspektai prisideda prie profesinės veiklos tobulinimo, teikiamų paslaugų kokybės gerinimo" - pasakojo Dainavos Jaunimo centro ir paprojekčio socialinė darbuotoja Dovilė Jankūnaitė.
„Siekiant tinkamai atlikti savo profesines funkcijas, paprojekčio supervizoriai ugdo savo gebėjimus ir įgūdžius dirbdami su savanoriais, socialiniai darbuotojai – su besikreipiančiais klientais. Mokančioji psichologė stebi, teikia konsultacijas bei užtikrina sklandų įgytų įgūdžių pritaikymą" - pasakojo paprojekčio supervizorė Gintė Jaseliūnaitė ir socialinė darbuotoja Laura Vaškevičiūtė.

Severina Velyvyte2

Paprojektyje dalyvaujanti Vaikų linijos supervizorė
Severina Vėlyvytė
Apie save: Nes gyvenimas matuojamas ne įkvėpimų skaičiumi, o akimirkomis, kurios priverčia sulaikyti kvėpavimą!

Ginte Jaseliunaite

Paprojektyje dalyvaujanti Vaikų linijos supervizorė
Gintė Jaseliūnaitė
Apie save: Jeigu matote žmones tokius, kokie jie yra, su visais jų trūkumais ir ydomis, niekada nepadarysite jų geresnių. Bet jeigu elgiatės su jais kaip su idealiais žmonėmis, pakeliate juos į aukštumą, kurioje norite juos matyti. (J. V. Gėtė)

 

Apie paprojektį:
„Konsultacijos su savanoriais vyksta keliomis kryptimis: teikiamas atgalinis ryšys apie savanorio konsultacijų kokybę, analizuojamos sunkesnes situacijos, ieškomi nauji problemų sprendimo būdai. Taip pat teikiamos konsultacijos ilgą laiką nebudėjusiems savanoriams, siekiant užtikrinti tinkamą konsultavimo kokybę" - kalbėjo paprojektyje dalyvaujanti supervizorė Severina Vėlyvytė.
„Siekiant tinkamai atlikti savo profesines funkcijas, paprojekčio supervizoriai ugdo savo gebėjimus ir įgūdžius dirbdami su savanoriais, socialiniai darbuotojai – su besikreipiančiais klientais. Mokančioji psichologė stebi, teikia konsultacijas bei užtikrina sklandų įgytų įgūdžių pritaikymą" - pasakojo paprojekčio supervizorė Gintė Jaseliūnaitė ir socialinė darbuotoja L. Vaškevičiūtė.

   
© 2010 Jaunimo centras