Programos eiga

Programos eigaSavanorių atranka: Programos koordinatoriai atrenka suaugusius savanorius, kurie yra pakankamai psichologiškai brandūs, patikimi, galintys užtikrinti saugų ir reguliarų ryšį su vaiku. Pravedami savanorių mokymai, nustatomi saugaus bendravimo kriterijai.

Vaikų atranka: Vaikus į programą nukreipia socialiniai pedagogai, mokytojai, psichologai, atveda tėvai ar globėjai. Pravedamas pokalbis su vaiku ir vienu iš tėvų ar globėju. Tėvai ar globėjai pasirašo sutikimą leisti vaikui dalyvauti programoje.

Poros sudarymas: Vaikas supažindinamas su Didžiuoju Draugu dalyvaujant tėvams arba globėjams. Pasirašoma trišalė sutartis tarp tėvų/globėjų, savanorio ir draugystės koordinatoriaus. Prasideda draugystė.

Draugystė: Programoje savanorio ir vaiko draugystė vyksta pagal taisykles. Jų draugystę profesionaliai prižiūri ir draugauti padeda programos koordinatoriai. Didysis ir Mažasis Draugai susitinka kartą per savaitę ir kartu praleidžia nemažiau dviejų valandų. Praėjus metams bendru vaiko, savanorio, vaiko tėvelių ar globėjų ir programos koordinatorių sutarimu Draugystės Sutartis pratęsiama dar metams arba užbaigiama.

Ką veikia susitikę Didysis ir Mažasis Draugai?

  • Kalbasi
  • Vaikšto po miestą
  • Piešia, kuria eiles, lipdo iš molio
  • Kepa pyragus ar sumuštinius
  • Mėto kamuolį į krepšį, plaukioja baseine, važinėja dviračiais ar riedučiais
  • Eina į kiną, teatrą arba baletą
  • Tiesiog žiūri į dangų ir nieko neveikia.

Dalyvavimas „Big Brothers Big Sisters" programoje tiek vaikams, tiek savanoriams yra nemokamas.

   
© 2010 Jaunimo centras